BATTERYAKUMULATORA NODOŠA PĀRSTRĀDEI - PRASĪBAS

 

1.  Inter Cars filiāles ir iespējams nodot nolietoto svina akumulatoru pārstrādei, par to saņemot atlaidi jauna iegādei.

2.  Vecā akumulotora vērtība dod aptuveni 10% atlaidi jauna iegādei.

 

Lai vecais akumulators būtu derīgs pārstrādei:

1.  Akumulators nedrīkst būt deformēts, vai bojāts tā korpuss.

2.  Akumulators nedrīkst būt atvērts.