CZUJNIK TLENKÓW AZOTU

                                 

Rdzeń zostanie przyjęty do regeneracji, jeśli spełnia następujące kryteria:

 

1. Rdzeń jest kompletny i nie jest rozmontowany.

2. Korpus nie jest widocznie pęknięty lub uszkodzony.

3. Indeks rdzenia jest zgodny z indeksem kupionego towaru.

4. Rdzenie uszkodzone z przyczyn innych niż eksploatacyjne, takich jak nieostrożne obchodzenie się, pożar, niewłaściwy demontaż lub niewłaściwe zabezpieczenie podczas przechowywania, nie będą akceptowane.