ABD PRESSURE MODULATOR

PNEUMATICS PRO

OGÓLNE WARUNKI ZWROTU RDZENI EBS

1. Zwracane używane produkty powinny być opatrzone numerem części oryginalnego wyposażenia (OE). Kopie produktów OE nie będą akceptowane.

2. Używane produkty muszą być kompletne, całkowicie zmontowane. Nie będą przyjmowane produkty spalone ani jakiekolwiek używane produkty, które zostały uszkodzone lub zniszczone w wyniku niewłaściwej obsługi podczas demontażu, eksploatacji lub transportu. Na przykład: pokrywy nie mogą być wgniecione lub pęknięte (muszą być szczelne), gniazda i gwinty nie mogą być uszkodzone, trzpienie nie mogą być wygięte lub złamane.

3. Nie podejmowano żadnych wcześniejszych prób przebudowy elementu.

4. Rdza występująca na zewnętrznej powierzchni elementów jest dopuszczalna. Wewnętrzne powierzchnie i elementy mogą wykazywać jedynie ślady rdzy. Nie do przyjęcia są duże ślady rdzy powstałe w wyniku niewłaściwego przechowywania.

Unacceptable examples

Nieczytelny numer producenta bądź brak etykiety - niedopuszczalne

Nieczytelny numer producenta bądź brak etykiety - niedopuszczalne


Uszkodzony bądź utleniony gwint w korpusie aluminiowym oraz gniazdo elektroniki - niedopuszczalne

Uszkodzony bądź utleniony gwint w korpusie aluminiowym oraz gniazdo elektroniki - niedopuszczalne


Brakujące elementy zaworu: tłumiki, pokrywy elektroniki - niedopuszczalne

Brakujące elementy zaworu: tłumiki, pokrywy elektroniki - niedopuszczalne


Plastikowa pokrywa uszkodzona / pęknięta / złamana / utrącona - niedopuszczalne

Plastikowa pokrywa uszkodzona / pęknięta / złamana / utrącona - niedopuszczalne


Utleniony korpus aluminiowy przylegający do części elektronicznej - niedopuszczalne

Utleniony korpus aluminiowy przylegający do części elektronicznej - niedopuszczalne