POMPA MODUŁU ADBLUE

GLOBAL TRUCK PARTS

GLOBAL TRUCK PARTS

OGÓLNE WARUNKI ZWROTU RDZENI ADBLUE:

1. Zwracane używane produkty powinny być opatrzone numerem części oryginalnego wyposażenia (OE). Kopie produktów OE nie będą akceptowane. Indeks zwracanego rdzenia musi odpowiadać indeksowi kupionego towaru.

2. Używane produkty muszą być kompletne, całkowicie zmontowane. Nie będą przyjmowane produkty spalone ani jakiekolwiek używane produkty, które zostały uszkodzone lub zniszczone w wyniku niewłaściwej obsługi podczas demontażu, eksploatacji lub transportu, np. uszkodzone lub spalone gniazdo elektroniczne, uszkodzone gniazdo króćca, przedostanie się płynu do części elektronicznej, uszkodzenie obudowy.

3. Nie podejmowano żadnych wcześniejszych prób przebudowy elementu.

4. Rdza występująca na zewnętrznej powierzchni elementów jest dopuszczalna. Wewnętrzne powierzchnie i elementy mogą wykazywać jedynie ślady rdzy. Nie do przyjęcia są duże ślady rdzy powstałe w wyniku niewłaściwego przechowywania.

Unacceptable examples

USZKODZONE GNIAZDO ELEKTRONICZNE

USZKODZONE GNIAZDO ELEKTRONICZNE


USZKODZONE GNIAZDO KRÓĆCA

USZKODZONE GNIAZDO KRÓĆCA


USZKODZONY BĄDŹ BRAK KRÓĆCA UKŁADU CHŁODZENIA

USZKODZONY BĄDŹ BRAK KRÓĆCA UKŁADU CHŁODZENIA


USZKODZONA OBUDOWA ODPOWIETRZNIKA

USZKODZONA OBUDOWA ODPOWIETRZNIKA


USZKODZENIE UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH

USZKODZENIE UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH


ZDEKOMPLETOWANY RDZEŃ ORAZ USZKODZONA OBUDOWA

ZDEKOMPLETOWANY RDZEŃ ORAZ USZKODZONA OBUDOWA


BRAK TABLICZKI ZNAMIONOWEJ BĄDŹ NIECZYTELNY NUMER PRODUCENTA

BRAK TABLICZKI ZNAMIONOWEJ BĄDŹ NIECZYTELNY NUMER PRODUCENTA


USZKODZONE GNIAZDO ELEKTRONICZNE

USZKODZONE GNIAZDO ELEKTRONICZNE


USZKODZONY GWINT W OBUDOWIE

USZKODZONY GWINT W OBUDOWIE


USZKODZONA OBUDOWA

USZKODZONA OBUDOWA


RDZEŃ ZDEKOMPLETOWANY

RDZEŃ ZDEKOMPLETOWANY