STEERING GEAR FOR COMMERCIAL VEHICLES

BOSCH

Technical condition requirements for removed steering gear for heavy duty vehicles

1. The external housing, assembling brackets and bolt holes may not be cracked or deformed.2. Movable mechanisms (axle) may not be seized/blocked.3. The threaded holes may not be damaged or sheared.4. The steering gear may not be strongly corroded (structure stability disturbance).5. The manufacturer's number must be legible and comply with the manufacturer's number.6. ZF-manufacturer's label is required.7. If there is no label, the core may be returned in original packaging with index.

Unacceptable examples

Rdzeń kompletny bez uszkodzeń mechanicznych - wymagane

Rdzeń kompletny bez uszkodzeń mechanicznych - wymagane


Rdzeń kompletny bez uszkodzeń mechanicznych - wymagane

Rdzeń kompletny bez uszkodzeń mechanicznych - wymagane


Rdzeń kompletny bez uszkodzeń mechanicznych - wymagane

Rdzeń kompletny bez uszkodzeń mechanicznych - wymagane


Uszkodzenia mechaniczne - niedopuszczalne

Uszkodzenia mechaniczne - niedopuszczalne


Rdzeń kompletny bez uszkodzeń mechanicznych - wymagane

Rdzeń kompletny bez uszkodzeń mechanicznych - wymagane


Uszkodzona obudowa - niedopuszczalne

Uszkodzona obudowa - niedopuszczalne


Uszkodzona obudowa - niedopuszczalne

Uszkodzona obudowa - niedopuszczalne


Uszkodzona obudowa - niedopuszczalne

Uszkodzona obudowa - niedopuszczalne


Korozja - niedopuszczalne

Korozja - niedopuszczalne


Korozja - niedopuszczalne

Korozja - niedopuszczalne


Korozja - niedopuszczalne

Korozja - niedopuszczalne


Numer producenta na części (zaczynający się np. od 76..955…) lub numer części zamiennej Bosch (zaczynający się od np. od 76… lub KS…) na części  lub numer części zamiennej Bosch (zaczynający się od np. od 76… lub KS…) na pudełku (pomocniczo)

Numer producenta na części (zaczynający się np. od 76..955…) lub numer części zamiennej Bosch (zaczynający się od np. od 76… lub KS…) na części lub numer części zamiennej Bosch (zaczynający się od np. od 76… lub KS…) na pudełku (pomocniczo)


Z powodów bezpieczeństwa proszę sprawdzić czy wszystkie zaślepki są na miejscu.  Jeśli brakuje zaślepki, proszę założyć ją samodzielnie, aby uniknąć wycieków oleju.

Z powodów bezpieczeństwa proszę sprawdzić czy wszystkie zaślepki są na miejscu. Jeśli brakuje zaślepki, proszę założyć ją samodzielnie, aby uniknąć wycieków oleju.


Z powodów bezpieczeństwa proszę sprawdzić czy wszystkie zaślepki są na miejscu.  Jeśli brakuje zaślepki, proszę założyć ją samodzielnie, aby uniknąć wycieków oleju.

Z powodów bezpieczeństwa proszę sprawdzić czy wszystkie zaślepki są na miejscu. Jeśli brakuje zaślepki, proszę założyć ją samodzielnie, aby uniknąć wycieków oleju.


Z powodów bezpieczeństwa proszę sprawdzić czy wszystkie zaślepki są na miejscu.  Jeśli brakuje zaślepki, proszę założyć ją samodzielnie, aby uniknąć wycieków oleju.

Z powodów bezpieczeństwa proszę sprawdzić czy wszystkie zaślepki są na miejscu. Jeśli brakuje zaślepki, proszę założyć ją samodzielnie, aby uniknąć wycieków oleju.