Podmienky vrátenia demontovaných súčiastok

1. Vrátená odmontovaná súčiastka (diel) musí byť ekvivslentom zakúpeného kusu tovaru a odporúča sa ju doručiť v pôvodnom obale tovaru. V prípade, že pôvodný obal nie je k dispozícii, vrátenú súčiastku výrazne označte indexom zakúpeného tovaru.2. Podľa predpisov o ochrane životného prostredia je nutné dielx zabezpečiť a zabaliť spôsobom, ktorý zabráni znečisteniu životného prostredia. Z odmontovaných súčiastok (napr. z prevodov riadenia s posilňovačom, čerpadiel, klimatizačných kompresorov) odstráňte zvyšok prevádzkových látok a zaslepte otvory zátkami vybranými napr. z nakúpených kusov tovaru.3. Prijatá bude